ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
електронна система за кандидатстване по програма „Култура“

Програма „Култура“ има за цел да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на многообразен висококачествен културен продукт, оказващи съществено влияние върху развитието на културния процес в община Стара Загора, с фокус местната общност и гостите на града.

Финансирането на дейности и проекти по Програма „Култура“ се извършва на конкурсен принцип с процедура, осигуряваща равнопоставеност на кандидатстващите творци и творчески общности.

Комисията по оценка на проектите осъществява цялостен контрол за целевото разходване на средствата от Програма „Култура“ .

Годишният размер на средствата в Програма „Култура“ се определя ежегодно от Общински съвет – Стара Загора.

Кандидатстването по Програма „Култура“ става на три сесии за различните направления. При осигуряване на средства от външни източници на финансиране Комисията по оценка може да обяви извънредни сесии според Правилника.

Последни новини

29.04.2024 Електронна система за кандидатстване по Програма „Култура“ на Община Стара Загора